Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of ontevreden zijn over de bejegening door uw behandelaar, dan adviseren wij u om dit met uw behandelaar te bespreken. Samen met u hopen we tot een goede oplossing te kunnen komen.
Mocht u ondanks het gesprek met uw behandelaar nog steeds een klacht hebben dan kunt u indien nodig gebruik maken van de klachtenregeling van de Vereniging Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Z.O. Brabant of het Medisch Tuchtcollege.

Mocht u ondanks het gesprek met uw behandelaar nog steeds een klacht hebben dan kunt u indien nodig gebruik maken van de klachtenregeling welke is geregeld via de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVP) of eventueel het Medisch Tuchtcollege. Informatie hierover kunt u opvragen bij het secretariaat, uw behandelaar of teruglezen in het kwaliteitsstatuut.