Voor wie

Sinds 2007 biedt Psychiatriepraktijk Helmind specialistische behandeling in regio Helmond en omgeving. Wij bieden behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar.

Mensen kunnen het soms moeilijk hebben met zichzelf of problemen ondervinden in de omgang met anderen. Hierbij kunnen psychische klachten ontstaan zoals een sombere stemming, angstig zijn, piekeren, maar ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan zoals hoofdpijn, maagklachten, benauwdheid en slaapproblemen. Het is dan goed om door een medisch specialist behandeld te worden, die kennis heeft van psychische problemen maar ook ervaring heeft met de lichamelijke aspecten die hierbij spelen.

Om in aanmerking te komen voor behandeling in de Specialistische-GGZ moet er sprake zijn van een diagnose (geclassificeerd volgens de DSM). Hierbij kan gedacht worden aan een depressieve stoornis, angststoornis of bijvoorbeeld ADHD. Als er nog geen diagnose is, kan vanuit het intakegesprek en psychiatrisch onderzoek bij Helmind gekeken worden of er voldoende kenmerken zijn om de aanwezigheid van een diagnose nader te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van psychologisch testonderzoek. Onder ‘werkwijze en aanbod’ kunt u meer lezen over ons aanbod.

Mensen die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten of mensen die regelmatig in een ernstige crisis verkeren, zijn beter af bij een GGZ-instelling waar 24-uurs zorg geboden kan worden. Dit geldt ook voor mensen die ernstige verslavingsproblematiek of moeilijk beheersbare agressie als hoofdprobleem hebben.

Binnen onze praktijk is er de mogelijkheid om (een deel) van de behandeling uit te laten voeren door andere hooggekwalificeerde professionals met specifieke deskundigheid of expertise. U kunt denken aan een (gezondheidszorg-) psycholoog, een psychotherapeut of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De behandelend psychiater blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Samen met u werken we aan een goed en spoedig herstel.