Werkwijze en aanbod

Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om u aan te melden bij onze praktijk voor onze gespecialiseerde behandelingen. Bij voorkeur kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier. Voor meer informatie over onze werkwijze en aanbod verwijzen we u graag naar het menu bovenaan de pagina. Hier vindt u bijvoorbeeld ook meer informatie over onze behandelmogelijkheden, vergoedingen en ons afsprakenbeleid.

Aanmelden

Om u aan te kunnen melden bij onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of huidige behandelaar (dit kan ook de bedrijfsarts of een medisch specialist zijn). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van ons aanmeldformulier. Uw verwijsbrief kunt u hier uploaden en meesturen. U kunt uw verwijsbrief ook per post verzenden of faxen naar onze praktijk. Zie hiervoor onze contactgegevens.
Nadat het secretariaat de verwijsbrief heeft ontvangen, nemen zij telefonisch contact met u op voor het plannen van een afspraak.

Ook biedt onze praktijk de mogelijkheid voor eenmalige psychiatrische consulten of psychologische behandelingen binnen zorgstraat POZOB/DOH/KSYOS. Huisartsen/ praktijkondersteuners die aangesloten zijn bij deze zorgstraten kunnen hiervan gebruik maken en verwijzen via o.a. Care2U. Zodra de verwijzing binnen is, neemt het secretariaat contact met u op voor het plannen van een afspraak.

Aanbod

Ons specialistische team biedt diverse behandelmogelijkheden aan. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

• Farmacotherapeutische behandeling
• (kortdurende) Psychotherapie en cognitieve gedragstherapie
• Steunende en structurerende gesprekstherapie
• Psychiatrisch onderzoek en second opinion
• Aanvullend diagnostisch onderzoek (denk aan ADHD,     persoonlijkheidsproblematiek, ASS)
• ADHD-coaching en begeleiding
• EMDR (traumabehandeling)

Ook biedt onze praktijk mogelijkheden voor dienstverlening aan bedrijven (zoals stressmanagement, kennisoverdracht/presentaties, consultatie) buiten verzekerde zorg om.

Heeft u vragen over onze dienstverlening en de mogelijkheden hiertoe dan kunt u contact opnemen met de directie via telefoonnummer 0492-475066.

Voor wie

Sinds 2007 biedt Psychiatriepraktijk Helmind specialistische behandeling in regio Helmond en omgeving. Wij bieden behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar oud.

Mensen kunnen het soms moeilijk hebben met zichzelf of problemen ondervinden in de omgang met anderen. Hierbij kunnen psychische klachten ontstaan zoals een sombere stemming, angstig zijn, piekeren, maar ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan zoals hoofdpijn, maagklachten, benauwdheid en slaapproblemen. Het is dan goed om door een medisch specialist behandeld te worden, die kennis heeft van psychische problemen maar ook ervaring heeft met de lichamelijke aspecten die hierbij spelen.

Om in aanmerking te komen voor behandeling in de Specialistische-GGZ moet er sprake zijn van een diagnose (geclassificeerd volgens de DSM). Hierbij kan gedacht worden aan een depressieve stoornis, angststoornis, een autisme spectrum stoornis of bijvoorbeeld ADHD. Als er nog geen diagnose is kan er vanuit het intakegesprek en psychiatrisch onderzoek bij Helmind gekeken worden of er voldoende kenmerken zijn om de aanwezigheid van een diagnose nader te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van psychologisch testonderzoek. Onder ‘werkwijze en aanbod’ kunt u meer lezen over ons aanbod.

Mensen die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten of mensen die regelmatig in een ernstige crisis verkeren, zijn beter af bij een GGZ-instelling waar 24-uurs zorg geboden kan worden. Dit geldt ook voor mensen die ernstige verslavingsproblematiek of moeilijk beheersbare agressie als hoofdprobleem hebben.

Binnen onze praktijk is er de mogelijkheid om (een deel) van de behandeling uit te laten voeren door andere hooggekwalificeerde professionals met specifieke deskundigheid of expertise. U kan denken aan een (gezondheidszorg)psycholoog of arts. De behandelend psychiater blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Samen met u werken we aan een goed en spoedig herstel.

Wat mag u verwachten

In één of meer gesprekken worden uw klachten en hulpvraag samen met u in kaart gebracht door de psychiater. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om meer zicht te krijgen op de problemen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van psychologisch testonderzoek om uw klachten, hoe u omgaat met stress en problemen en persoonlijkheid nader in beeld te brengen. Er wordt u vervolgens een behandeladvies gedaan. In dit behandeladvies worden de verschillende mogelijkheden die aansluiten bij uw hulpvraag en klachten met u besproken. In de meeste gevallen wordt er behandeling aangeboden bij de psychiater binnen onze praktijk. De behandeling bij de vrijgevestigde psychiater is vaak kortdurend en klachtgericht. Ook kan er gekozen worden voor langdurige medicamenteuze behandeling en, indien nodig, aangevuld met psychologische behandeling.
Ook kan het voorkomen dat u het advies krijgt om terugverwezen te worden naar de huisarts wanneer de klachten of de benodigde behandeling niet past binnen onze praktijk, of kunt u bijvoorbeeld het advies krijgen om hulp te zoeken bij andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor kunt u dan worden doorverwezen.

Uw behandelend psychiater is altijd bereid uw vragen over diagnose, behandelingsvorm, duur van de behandeling, medicatie of toekomstverwachtingen uit te leggen. Ook kan hij/zij u wijzen op internetadressen, literatuur of waar u meer informatie kunt vinden. Soms worden E-health modules gebruikt. Bijvoorbeeld voor educatie, vragenlijsten of behandeling.

Behandelovereenkomst

Uw behandelaar bespreekt samen met u het behandeladvies. Wanneer beiden akkoord zijn met het behandeladvies en wanneer behandeling wordt aangevangen wordt er een behandelovereenkomst gesloten en ondertekend. Bij het bespreken van deze behandelovereenkomst worden ook de belangrijkste praktijkvoorwaarden met u besproken. Gedurende de behandeling worden de voortgang van uw behandeling en de behandelovereenkomst met u geëvalueerd.

Vergoeding

De medische specialistische zorg bij Helmind valt onder de ziekenhuiszorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanuit de zorgverzekering wordt echter het eigen risico in rekening gebracht (€ 385,00 in 2021, maar afhankelijk van wat u afgesproken hebt met uw zorgverzekeraar kan dit hoger zijn). Uw psychiater declareert de nota’s direct bij uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars.

Voor een aantal diagnoses wordt de behandeling niet vergoed, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Afsprakenbeleid

Afspraken die niet op tijd worden afgemeld, of die niet worden nagekomen, mogen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Derhalve vragen wij u om afspraken minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te melden bij ons secretariaat. Indien het secretariaat niet bereikbaar of aanwezig is (bijvoorbeeld buiten kantoortijden), kunt u het altijd inspreken op onze voicemail. Indien u de afspraak te laat of helemaal niet afmeldt dan worden de kosten van de afspraak bij u in rekening gebracht. De kosten van een afspraak bedragen € 90,00.