Vergoeding

De medische specialistische zorg bij Helmind valt onder de ziekenhuiszorg en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanuit de zorgverzekering wordt echter het eigen risico in rekening gebracht (maximaal € 385,00 in 2023, maar afhankelijk van wat u afgesproken hebt met uw zorgverzekeraar kan dit hoger zijn). Uw psychiater declareert de nota’s direct bij uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars.

Voor een aantal diagnoses wordt de behandeling niet vergoed, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.