Kwaliteit

De praktijk streeft naar hoge kwaliteit van zorg. Om de kwaliteit van onze behandelingen optimaal te houden en om deze steeds meer te verbeteren wordt door de praktijk onder andere de ROM (routine outcome measurement) afgenomen. Deze ROM-meting geeft een indicatie van de voortgang en kwaliteit van de behandelingen. Dit doen we door middel van het afnemen van een vragenlijst (via Telepsy) bij begin en einde van de behandeling.

Daarnaast wordt er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen door middel van onze klanttevredenheidsvragenlijst. Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en gebeurt volledig anoniem. Hiermee willen we bereiken dat de vragen zo eerlijk en volledig mogelijk worden beantwoord. Door middel van het klanttevredenheidsonderzoek kunnen wij onze behandelingen en de klanttevredenheid steeds verder verbeteren.

Ook wordt er in de praktijk geïnvesteerd in supervisie en intervisie en vindt er wekelijks multidisciplinair overleg plaats.

Kwaliteitsstatuut

Psychiatriepraktijk Helmind voldoet aan het kwaliteitsstatuut binnen de zorgverzekeringswet voor GGZ vrijgevestigden. Het kwalititeitsstatuut GGZ vindt u hier. In dit model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door ons ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat wij bewerkstelligen dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Hiermee bevorderen wij gepaste zorg.