Wat mag u verwachten

In één of meer gesprekken worden uw klachten en hulpvraag samen met u in kaart gebracht door de psychiater. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om meer zicht te krijgen op de problemen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van psychologisch testonderzoek om uw klachten, coping en persoonlijkheid nader in beeld te brengen. Er wordt u vervolgens een behandeladvies gedaan. In dit behandeladvies worden de verschillende mogelijkheden die aansluiten bij uw hulpvraag en klachten met u besproken. In de meeste gevallen wordt er behandeling aangeboden bij de psychiater binnen onze praktijk. De behandeling bij de vrijgevestigde psychiater is vaak kortdurend (gemiddeld 5 – 10 sessies) en klachtgericht. Ook kan er gekozen worden voor langdurige medicamenteuze behandeling en ondersteuning.
Ook kan het voorkomen dat u het advies krijgt om terugverwezen te worden naar de huisarts wanneer de klachten of de benodigde behandeling niet past binnen onze praktijk, of kunt u bijvoorbeeld het advies krijgen om hulp te zoeken bij andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor kunt u dan worden doorverwezen.

Uw behandelend psychiater is altijd bereid uw vragen over diagnose, behandelingsvorm, duur van de behandeling, medicatie of toekomstverwachtingen uit te leggen. Ook kan hij/zij u wijzen op internetadressen, literatuur of waar u meer informatie kunt vinden.